Klasik Tasarımlar

Selçuklu Tarzı Defter-i Hâtırât

Defterin cildi sahtiyan usulüyle tabaklanmış oğlak derisindendir. Cildin kimyasal etkiye en az şekilde maruz kalmasını sağlayan bu yöntem derinin ömrünü uzatmaktadır. Derinin epidermisi özel bir traşlama yöntemiyle 0,2mm kadar inceltilerek elle deri boyası ile boyandı.
Defter, Fransız Papeterie Zuber Rieder 90gr Ivory Asitsiz kağıttan dikildi. Nadir bulunur bu kağıdın özellikle dolma kalem mürekkebine mukavemeti çok yüksek, kılcallanma ve aynalama yapmıyor. Bu tip defterlerde özellikle tek yüz sayfa kullanılması sebebiyle 90gr kağıt tercih edildi, diğer gramajlar da imkan dahilindedir. Dayanıklılığı ve tutkalla olan muhabbeti sebebiyle sırt için el dikişini tezgah dikişine tercih edildi.  Ayrıca defterin şirazeleri tamamen el örgüsüdür. Yan kağıtlar kendi renklendirmemiz, kahve ve nar çiçeği rengi ile elde edildi. Yan kağıtlar imitasyon varak altın ile ‘zerefşân’ (altın saçma) yöntemiyle süslendi. Talebe göre hakiki altın da kullanılabilir.
Defterin kapak tasarımı PürSanat Atölyesi’ne aittir. Yalnız 10 adet üretimine karar verilmiştir, başka kopyasının olmaması defterin ender bulunur olmasını sağlayacaktır. Tasarımda ön kapağın orta kısıma müzehhip fırçayla bir figür işliyor, talep edene isim veya başka bir yazı uygulanabilir. Fotoğraflardaki defter tasarımında muhabbetin, samimiyetin ve barışın remzi olan güvercin figürünü işledik. Kapaklarda kullanılan her altın sarısı madde 24 ayar ezilmiş altındır.  Fırça ile uygulanıp akik mühre ile parlatılmıştır, talebe göre parlatılmamış altın yahut imitasyon altın kullanılabilir.
Defter ayrıca mikleb ve sertab ile üretildi, talebe göre bu unsurları uygulanmayabilir. Kenar kısımlarına ebru tatbiki yapılabilmektedir. Yazma tutkunlarının talebine göre istenilen deri rengi ve bezeme seçenekleri için iletişime geçebilirsiniz.

Selçuklu Tarzı Geometrik Defter

Elle traşlanmış ve boyanmış sahtiyan oğlak derisi üzerine gömme kalıp metoduyla hazırlanan geometrik ve Rûmî desenler 24 ayar altınla üstten ayırma tarzında bezenerek cilt meydana gelmiştir. Defter 90gr mürekkep dostu Galgo Marka kağıt kullanılarak dikilmiş ve gelgit şirazesi elle örülmüştür. Yan kağıdı ve miklebi şal ebrusu ile kaplanarak tezyinatındaki uyum sağlanmıştır. Özel gün ve hatıra defteri olarak ebadı ve dayanıklığı göz önünde tutularak nesiller boyu saklanabilecek bir defterdir.
 

 

 “Dahîlek yâ Rasûlallah” İstifli Defter-i Hatırat

Defterin cildi sahtiyan usulüyle tabaklanmış oğlak derisindendir. Derinin epidermisi ayrılarak en ince şekilde tıraşlanıp boyandı. Defter, mürekkep dostu Fransız Papeterie Zuber Rieder 90gr asitsiz kağıttan dikildi. Gelgit şirazeleri  el örgüsü olup defterin kenarları yan kağıtlarıyla aynı teknede ebru tekniği ile bezendi.
Merhum Üstad Sami Efendi’nin meşhur talik “Garîk-i bahr-i isyânım, dahîlek yâ Rasûlallâh” istifi defterin ön kapağına gofre baskı üzerine altın ile bezendi. İstifin altında ve üstünde rumi desenlerle izleyeninin celbini yazının merkezine çekmek amaçlanmıştır.

Kuran-ı Kerim Cildi

Elle traşlanmış ve boyanmış sahtiyan oğlak derisi üzerine gömme kalıp metoduyla hazırlanan şemse ve köşebendler 24 ayar ezilmiş altınla tezyin edilmiştir. Yan kağıtları zerefşan bezemeli ebru olup, mushaf kenarları altın ile kaplanmıştır. Gelgit şirazesi er örgüsüdür. Yazma Kuran-ı Kerîm için özel olarak tasarlanmıştır.
 

 

Kuran-ı Kerîm Cildi Yenilemesi

18 yıl önce bez cilt yapılarak tamir edilmiş Kuran’ı Kerîm cildi yenilendi. Kitap sahibinin basit ve sade bir tasarım talebi göz önünde bulundurularak seçenekler sunuldu. Cilde nisbeten sağlam olan kitap kısmı ufak rötuşlarla güçlendirildi. Cild kısmı elde traşlanmış ve boyanmış sahtiyan oğlak derisi üzerine Rûmî ve Hatâyî çift tahrir desenler soğuk baskı yöntemiyle işlendi. Cetvelleri ve yıldız demiri uygulamaları da aynı metodla tatbik edildi. Yan kağıt olarak deri rengine uygun battal ebru kullanıldı.