Gelenek ve modernite arasında bir köprü ihtiyacı hissederken güzele olan teşnelik ve aşinalığın her dem dimağ ve kalplerde bulunması için gayret gösteriyoruz. Amacımız künc-i tarihe terk edilmiş gelenek anlayışından uzak, ân ve  gelecek ile yorumlanmış bir gelenek anlayışıyla eser bırakmak.

PürSanat Atölyesi olarak ‘güzel’ cihetine yönelik seyahatimizde her türlü iştirake açığız…

  &